Badania Jakościowe

 

OpinionWay oferuje całą swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie badań jakościowych, które pozwalają pogłębić wiedzę o świecie klientów i zoptymalizować strategię marki w założonej grupie docelowej, łącząc tradycyjne metody badawcze (grupy fokusowe, wywiady indywidualne (bezpośrednie lub telefoniczne) z rozwiązaniami hybrydowymi.