Wiedza o rynku

 


 

Oszacowanie rynku wiąże się z oceną jego wielkości pod względem wolumenu i wartości, wpływu różnych aktorów, segmentów, kanałów dystrybucji, itp. na jego kondycję i wielkość.

 

Badania eksploracyjne danego rynku objaśniające dogłębnie jego funkcjonowanie w kategoriach: grup docelowych,  ofert, kanałów dystrybucji itp.

 

Badania segmentacyjne służące zidentyfikowaniu potencjalnych grup docelowych i wskazania priorytetów działania w każdej z nich.