Datamining & Analityka

Analiza dużych zbiorów danych, danych nieustrukturyzowanych oraz analizy predykcyjne.

 

Wyniki tradycyjnych badań dostarczają opisowego (snapshot) lub regresywnego (barometr) obrazu otoczenia rynkowego. Coraz częściej jednak menedżerowie szukają przyszłościowej i perspektywicznej wizji rynku, aby lepiej przygotować się na nieustającą ewolucję potrzeb swoich klientów.

 

Chociaż statystycy pracujący w badaniach rynkowych dysponują szeroką wiedzą specjalistyczną w zakresie zarządzania i organizacją danych ustrukturyzowanych i tworzenia relacji w języku SQL, Big Data wymaga wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii baz danych nie-SQL.

 

OpinionWay przeszkolił swoich pracowników w metodach i technologiach text mining, takich jak Hadoop MapReduce, RHadoop, Mahout oraz oprogramowaniu do analizy danych i zapytań PIG i HIVE.

 

We Francji OpinionWay jest pierwszą firmą, która opublikowała Cantoscope, badanie predykcyjne francuskich wyborów regionalnych (départementales).