Różnorodność perspektyw

 

Według nas rzeczywistość znajduje się na przecięciu rozmaitych punktów widzenia, a dotarcie do niej wymaga różnych podejść badawczych.

 

Zbliżenie: badania jakościowe online lub offline oraz etnograficzne

 

OpinionWay łączy rozmaite metody zbierania danych jakościowych w celu lepszego zrozumienia percepcji, zachowań oraz postaw ludzi. Wymagania każdego projektu decydują o rekomendowanej metodzie i podejściu (synchroniczna lub asynchroniczna, face to face, na odległość).

 

OpinionWay opracowało rozwiązanie nazwane mix-metodologii© obejmujące synchroniczne grupy zdalne (grupy fokusowe online lub NetFocus©), badania asynchroniczne (blog jakościowy, dziennik konsumpcji), grupy fokusowe, bezpośrednie wywiady, wideo i badania etnograficzne, analiza semiotyczna i leksykologiczna oraz EyeTracking.

 

Szeroka perspektywa: badania ilościowe i big data

 

OpinionWay był jednym z pierwszych instytutów badawczych we Francji, który zintegrował wszystkie etapy tworzenia badań on-line: nowy panel, oprogramowanie do tworzenia prób, oprogramowanie do realizacji wywiadów on-line NetCawi©. Wszystkie nasze narzędzia zostały opracowane w zgodzie z odpowiednimi specyfikacjami i jesteśmy ich jedynymi właścicielami.

 

Tradycyjne metody badań (wywiady telefoniczne, wywiady face-to-face oraz kwestionariusze wypełniane bez asysty badacza) stanowią nadal około 40% badań przeprowadzanych przez OpinionWay i są współrealizowane z udziałem zewnętrznych partnerów wybranych pod kątem niezawodności i szybkości reakcji.

 

Dane pochodzące od Klientów, dane behawioralne oraz dane deklaratywne są coraz częściej wymagają łączenia ze sobą, celem pełnego zrozumienia sytuacji. Nieustannie rozwijamy równoległą analizą różnych źródeł takich, jak scoringi, optymalizacja segmentacji operacyjnej, analiza danych nieustrukturyzowanych. Integrujemy również Desk Research.

 

Perspektywa ekspercka: wyjątkowy punkt widzenia

 

Dla swoich Klientów OpinionWay dociera do licznych ekspertów, wyróżniających się konsumentów (np. early-adopters, oddani użytkownicy marki) oraz liderów opinii. Ich punkt widzenia i inne spojrzenie na temat danej problematyki i obszaru naszych analizy pogłębiają wyniki naszych badań i nadają wartość dodaną naszym rekomendacjom.