Jakość

                                                  

 

ESOMAR

OpiniaWay i OpinionWay Polska są członkami ESOMAR, międzynarodowej organizacji zrzeszającej firmy badawcze respektujące Kodeks ESOMAR i związane z nim wymogi prawne i etyczne działalności badawczej.

 

Jeżeli jest to wymagane przez klienta:

 

  • podpisujemy szczegółowe umowy o zachowaniu poufności,
  • tworzymy zespoły nie pracujące z innymi klientami
  • organizujemy filtry/ firewalle sieciowe
  • w specyficznych przypadkach możemy podpisywać umowy na wyłączność