Media

Media, jeden z pierwszych sektorów dotkniętych cyfryzacją, nieustannie poszukują nowych modeli ekonomicznych. Świat mediów, jaki kiedyś znaliśmy, należy już do przeszłości. Większość reklam przeniosła się teraz do Internetu i na platformy nowych graczy, takich jak Google i Facebook.

 

Transformacja konsumpcji mediów wyjaśnia i tłumaczy pojawienie się nowych graczy i nowych ofert: konsumpcja stała się nieliniowa, bardziej partycypacyjna, natychmiastowa i wykorzystuje wiele ekranów jednocześnie!

 

Informacje są coraz bardziej spersonalizowane, łatwo zrozumiałe, interesujące i wspierane infografikami.

 

Oprócz zmian związanych z mediami cała układanka zachowań konsumpcyjnych ulega transformacji. Oto cztery najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla sektora medialnego:

 

Wzrost znaczenia ceny

 

 • Szeroka dostępność bezpłatnych zasobów informacji w formie papierowej i w internecie,
 • Wyraźne rozróżnienie między łatwo dostępnymi bezpłatnymi informacjami a bardziej szczegółową, zaawansowanymi, płatnymi ofertami.

 

Poszukiwanie wygody

 

 • Coraz wyższe oczekiwania ze strony użytkowników w zakresie ergonomii,
 • Informacje są zbierane za pomocą różnych urządzeń, na różnych ekranach. Każdy z nich wymaga odrębnego podejścia,
 • Nieustający wzrost znaczenia kontentu wideo i infografiki.

 

Niechęć do ekspertów, zaufanie do innych użytkowników i rola komunikacji peer-to-peer.

 

 • Pojawienie się alternatywnych mediów,
 • Konkurencja ze strony blogerów,
 • Wzrost liczby demaskatorów,
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia informacji,
 • Komentowanie online.

 

Upodmiotowienie jednostki

 

 • Personalizacja informacji w celu zaspokojenia szerokiego zakresu potrzeb,
 • Rozwój  nieliniowej konsumpcji pokazuje, że gotowość konsumentów do budowania własnych wzorców korzystania z mediów,
 • Dywersyfikacja źródeł informacji, która odzwierciedla chęć bycia mniej zależnym od jednego kanału medialnego.