Badania marki

 

 

Wielowymiarowa diagnoza wizerunku marki wśród różnych grup docelowych w kategoriach świadomości/ rozpoznawalności, wizerunku marki, jej wartości i porównanie z jej konkurentami. Również na polu zaangażowania klientów w markę.

 

Pomiar kapitału marki/ brand equity w celu określenia zdolności marki do generowania przychodów w przyszłości.

 

Wielowymiarowa diagnoza pozycjonowania marki w celu sprawdzenia trafności platformy komunikacyjnej marki i potencjalnego tuningu lub testowania alternatyw.

 

Analizy służące optymalizacji i ustrukturyzowaniu portfolio marki celem wzrostu jej wydajności (lepsza alokacja zasobów firmy, lepsze zaspokojenie potrzeb rynku itp.) włączając scenariusze rozszerzania marki lub fuzji kilku marek.