Testowanie produktów i usług

 

 

Procesy badawcze nakierowane na generowanie insightów służących wzmocnieniu strategii innowacji produktów/ usług.

 

Screening/ testowanie konceptów w celu ich priorytetyzacji pod względem potencjału, określenie mocnych i słabych stron każdego z nich oraz wskazanie najbardziej potencjałowego z nich.

 

Testowanie produktu/ usługi w realnych warunkach celem określenia jego efektywność i dostosowania do potrzeb klientów, a tym samym - precyzyjnego wskazania obszarów do optymalizacji.

 

Optymalizacja parametrów produktu/ usługi (range, cena, format, opakowanie, itp.) poprzez mierzenie jego potencjału wśród klientów, z wykorzystaniem metod opartych o schemat trade-off.