Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

 

OpinionWay jest firmą społecznie odpowiedzialną w każdym znaczeniu tego słowa. Polityka CSR wyraża się w różnych inicjatywach realizowanych na kilku poziomach:

 

Społecznym:

 

Nasi paneliści mają możliwość przekształcenia swojego wynagrodzenia w darowiznę dla organizacji pozarządowych. Tą drogą zostało już przekazane ponad 100 tysięcy euro dzięki naszej współpracy z La Social Factory.

  

Socjalnym:

 

OpinionWay oferuje swoim pracownikom możliwość Społecznie Odpowiedzialnych Inwestycji (ISR) oraz korporacyjne plany oszczędnościowe (PEE). Instytut ustanowił również program stypendiów naukowych dla społecznie odpowiedzialnych startupów.

 

Polityka środowiskowa w ramach umowy Cèdre

 

EcoVadis przyznała OpinionWay poziom uznania „Silver” w maju 2017 roku, plasując instytut wśród 30% najlepiej ocenianych i rozwiniętych firm w dziedzinie gospodarki odpadami.

 

Stypendia

 

Wiedza OpinionWay podzielona jest na cztery osie biznesowe: badania jakościowe, marketing, komunikacja i badania mediów oraz badania opinii. Jesteśmy przekonani, że ta wiedza specjalistyczna musi być również w stanie przynieść korzyści społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwom i stowarzyszeniom, które muszą zoptymalizować skuteczność swoich działań w krótkim lub średnim okresie.

 

Co roku (od 2010 r.) OpinionWay we Francji oferuje trzy stypendia naukowe, aby pomóc przedsiębiorcom odpowiedzialnym społecznie w podejmowaniu decyzji strategicznych i taktycznych, we współpracy z La Social Factory.

 

Dla każdego stypendium OpinionWay:

 

  • Zapewnia wsparcie beneficjentowi przed badaniem: zdefiniowanie wymagań i celów badania, wybór metodologii.
  • Przeprowadza badanie zgodnie z zasadami etycznymi zawodu i normami ISO 20252.
  • Zapewnia pomoc w podejmowaniu decyzji związanych z konkretnymi problemami beneficjenta: diagnozą i / lub oceną perspektywiczną, zaleceniami operacyjnymi.
  • Zapewnia dalsze wsparcie przy badaniu dotyczącym udostępniania i wykorzystywania informacji.

 

Stypendium jest adresowane dla każdej organizacji (stowarzyszenie, przedsiębiorca społeczny lub inne), która zgadza się przestrzegać zasad koprodukcji i rozpowszechniania wiedzy. W tym celu stypendysta musi po prostu zgodzić się na udostępnienie, przekazanie lub rozpowszechnienie wyników badania całemu sektorowi non-profit i przedsiębiorczości społecznej.

 

Rain Drop ma na celu pomoc rodzinom z wiejskich rejonów Indii w walce z suszą i ubóstwem.

Dzięki życiu wśród mieszkańców wsi, zespołowi udało się uzyskać zarówno szeroką, jak i szczegółową perspektywę na ich codzienne potrzeby. Wyjaśnia to zaangażowanie w rozmaite działania przy jednoczesnym wsparciu mieszkańców przy problemach bezpośrednio związanych z wodą i zachowaniem zasobów naturalnych. Zajmują się zarówno kwestiami ekonomicznymi i społecznymi, które są niezbędne do zapewnienia trwałości projektów i długoterminowej poprawy warunków życia rodzin.

Założona w 2007 roku BSF działa na rzecz godnego życia i emancypacji poprzez ułatwienie dostępu do informacji i edukacji.

BSF działa w ponad dwudziestu krajach na całym świecie, a jej projekty pomogły ponad 2 milionom osób w ciągu 10 lat.

Noé jest organizacją pożytku publicznego non-profit, której misją jest ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności we Francji i za granicą,

a celem zrównoważony model rozwoju, w którym ludzkość i przyroda funkcjonują w harmonii. W pragmatycznym, pozytywnym i optymistycznym podejściu Noé wybrało działanie, dając każdemu z nas możliwość bycia aktorem w zachowaniu i przywracaniu różnorodności biologicznej.