Barometr zaufania politycznego grupy OpinionWay po raz pierwszy w Polsce

Projekt prowadzony jest od 15 lat dla Sciences Po, a w tym roku po raz pierwszy zmierzyliśmy poziom zaufania w polskim społeczeństwie Jak się okazało, zaufanie to jest w Polsce istotnie niższe niż w innych krajach UE (Francja, Niemcy i Włochy), objętych badaniem.

Uzupełnij formularz by pobrać raport: Barometr zaufania politycznego

Ogólny wniosek płynący z badania rezonuje z wynikami innych badań i obserwacji polskiego społeczeństwa – nadal jesteśmy mniej ufni od innych nacji europejskich. Bardzo ciekawe okazują się wyniki szczegółowe. Jak można się domyślić, w największym stopniu ufamy swoim bliskim (zaufanie wobec rodziny deklaruje 82% Polaków), a jednak, inaczej niż można by sądzić, wcale nie jesteśmy w tym względzie liderami – w innych krajach ten wskaźnik wynosi 92-93%.

 

A im mniej znamy innych członków społeczeństwa, tym bardziej jesteśmy ostrożni – tylko 49% z nas ufa sąsiadom, 35% osobom innej narodowości, a 31% wyznawcom innych religii. W każdym wypadku wyniki te są aż o 20-30 punktów procentowych niższe niż w innych krajach. Czy to znaczy, że jesteśmy nastawieni ksenofobicznie? Niekoniecznie, Polska pozostaje nadal państwem stosunkowo monokulturowym – przeciętnie znamy niewiele osób innych narodowości czy innych religii, co w naturalny sposób wpływa na to, że nie mamy wielu okazji, by nabrać do nich zaufania.

 

Badanie było realizowane w Polsce 3 miesiące po wyborach, a miesiąc po zmianie władzy. Ten specyficzny moment z pewnością wpłynął na wyniki odnoszące się do naszego stosunku do polityki, a także ogólnego samopoczucia. Polacy zadeklarowali duże zainteresowanie polityką, a jednocześnie najwięcej z nas – w porównaniu do innych nacji – określało stan swojego ducha jako „spokój” czy „dobre samopoczucie”.

 

Nie oznacza to jednak, że nagle nabraliśmy pełnego zaufania do polityków i jesteśmy zadowoleni z sytuacji politycznej. Tylko ok. 1/4 z nas ocenia polskich polityków jako raczej uczciwych (pozostali uznają ich za raczej skorumpowanych), analogiczny niski odsetek odpowiedzi wskazuje na zaufanie badanych wobec rządu, Senatu czy Sejmu. Dla każdego z tych pytań wyniki te są istotnie niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej.

 

Mimo wszystko, aż 84% Polaków pozytywnie ocenia demokrację jako system polityczny (co jest mniej więcej zbieżne z deklaracjami w innych krajach), a 80% wierzy, że udział w wyborach może realnie wpływać na rzeczywistość (co stanowi wskaźnik nieco wyższy niż w innych krajach).

 

To tylko wybrane wyniki z raportu, który odnosi się w sposób bardzo szczegółowy do naszego zaufania do poszczególnych osób, organizacji i instytucji, a także rysuje diagnozę naszego samopoczucia społecznego na tle systemu politycznego.

 

Jak mówi Nicolas Curtelin, Dyrektor Generalny OpinionWay Polska, „Szczegółowe badanie zaufania politycznego jest szczególnie ważne w czasach populizmu i globalnego kryzysu demokracji. Bardzo cieszę się, że od tego roku prowadzimy badanie także w Polsce, korzystajac z doświadczenia wybitnych ekspertów politologicznych z Sciences Po”.

 

Grupa OpinionWay już od 15 lat przeprowadza badanie Barometr zaufania politycznego. Od początku projekt realizowany jest we Francji, we współpracy z CEVIPOF (centrum badań politycznych przy Sciences Po, jednej z francuskich grandes écoles). Z czasem do badania zostały włączone Niemcy i Włochy. W tym roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy badanie w Polsce.

 

 

Grupa OpinionWay działa od 2000 r., a w Polsce jest obecna od 4 lat. Rocznie przeprowadza średnio ok. 1000 projektów badawczych, w tym badań międzynarodowych, realizowanych łącznie na 5 kontynentach.